Zdeněk
Svátky
Seznam svátků.
Opakování : Každý rok - měsíc Leden, vždy 23.
Kontakt info

Email :
URL :
Zdeněk (nebo také Zdenek, Zděnek) je zkrácená podoba odvozená ze staroslovanského jména Zdeslav složeného "načelnickým způsobem". Ze Zde+slava nám nedělá potíže druhá část, ta je zcela standardní.

HUNUNPA.cz - www.HUNUNPA.cz :: informační server nejen pro oddíly
http://www.hununpa.cz/modules/extcal/event.php?event=25