Patricie
Svátky
Seznam svátků.
Opakování : Každý rok - měsíc Červenec, vždy 2.
Kontakt info

Email :
URL :
Jméno Patricie pochází z latinského slova patricius, „patricijský“, „urozený“. Jeho mužským protějškem je jméno Patrik. Zdrobnělina jména je Paty nebo Patsy, v angličtině také Trisha.

HUNUNPA.cz - www.HUNUNPA.cz :: informační server nejen pro oddíly
http://www.hununpa.cz/modules/extcal/event.php?event=220