Jan
Svátky
Seznam svátků.
Opakování : Každý rok - měsíc Červen, vždy 24.
Kontakt info

Email :
URL :
Jan je druhé nejčetnější české křestní jméno, v posledních několika letech je to nejčastější české mužské jméno novorozenců. Pochází z hebrejštiny, kde יוחנן jóchanán lze vyložit jako „Hospodin je milostivý“, případně jako „milostivý dar Hospodinův“. V češtině se často setkáváme s označením Honza, což pochází z německého Hans. Dřívě (např. ještě koncem 19. století v matričních zápisech) byla běžná varianta Ján (nyní pociťována jako slovakismus), která zůstala např. ve slově svatojánský.

Jméno Jan je velmi populární mezi papeži, nosilo je 23 z nich, plus 2 vzdoropapežové. Mimo to dva papežové přijali jméno Jan Pavel I. a Jan Pavel II.

HUNUNPA.cz - www.HUNUNPA.cz :: informační server nejen pro oddíly
http://www.hununpa.cz/modules/extcal/event.php?event=195